Blog

MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK A KAONA KFT-NÉL

MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK A  KAONA KFT-NÉL

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK A KAONA KFT-NÉL

A Kaona Kft. 2011-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírt telephely fejlesztési pályázaton támogatást nyert.

A támogatás keretében a Balatonszabadi Enyingi út hrsz:039/2. szám alatti telephelyén az alábbi beruházásokat valósítja meg 2012-2013-ig.

Egy 1034,8 m2 alapterületű 1 szintes üzemcsarnok épület építése melyben biohulladék kezelő, komposztáló tevékenységet fog végezni.

A beruházás kezdésének időpontja: 2012 10.21

A beruházás tervezett befejezése: 2013 06.30.

A Kaona a műanyag feldolgozás területén is nagy jelentőséget tulajdonit a hulladékok feldolgozásának, és a cég vezetésének környezettudatos gondolkodása kapcsán egy a biohulladék keletkezés jelentette környezetterhelés csökkentését, hasznosításának magas szintű technológia megoldását tűzte ki célul, a hulladékgazdálkodás eszközeinek felhasználásával. Ezzel egy teljesen új piaci szegmenst nyit, amely a jövőben várhatóan előmozdítja a biohulladékok anyagában történő hasznosítását helyi szinten.

A jelenlegi szerves hulladékgazdálkodást jellemző hasznosítási folyamatokat a cégvezetés, piackutatási eszközökkel megvizsgálta, és az eredmények ismeretében alakította ki a saját hasznosítási modelljét.

Az eredmények rámutattak arra, hogy jelenleg az ártalmatlanítási díjak megállapítása egyenes arányban áll a keletkezett mennyiséggel, amelynek következtében rendkívül magas hulladékkezelési díjak keletkeznek, ezért a kibocsátók ellenérdekeltek abban, hogy a keletkezett összes szerves hulladékukat átadják.

A Kaona Kft. vezetése felismerte, hogy a sikeres hulladékhasznosítás legfontosabb feltétele, a fent említett ellenérdek megszüntetése, amelyet gazdasági eszközökkel, új árstratégia alkalmazásával érhet el, melynek alapja a helyi adottságok kihasználása és az alkalmazott hasznosítási technológia hatékonysága.

A hulladékbegyűjtés költségének racionalizálása következtében a Kaona Kft. maximalizálni tudja az elszállított hulladékmennyiséget, amely a hasznosítási technológia szempontjából kulcsfontosságú, ezért az alkalmazott árképzés csak akkor lehet sikeres, ha a kibocsátók, ténylegesen átadják az összes keletkezett hulladékot.

A tervezett telephelyen tehát a kibocsátók által átadott teljes mennyiségű szerves hulladék előkészítése válik lehetségessé, amely rendkívül fontos része egy helyi szintű decentralizált szerves hulladék alapú erőforrás gazdálkodás kialakulásának.

A fejlesztés fizikailag a terveknek megfelelően 2013 június 28-án befejeződött, megtörtént az üzem átadás-átvétele.

A projekt zárásának várható időpontja 2013 szeptember 30.

Az üzem fizikai működésének tervezett kezdete 2013 Novemberében várható.